23. zasedání Předsednictva

Začátek akce16. 11. 2023
Místo konání akceMalá aula Karolina, Praha 1, Ovocný trh 3

Pozvánka na 23. zasedání Předsednictva Rady VŠ dne 16. 11. 2023

Informace a přijatá usnesení z 23. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Záznam 23. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Program

1. Zahájení

2. Zprávy z Užšího předsednictva Rady VŠ (prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.)

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ (Ing. Michal Farník)

4. Vystoupení hostů

5. Zprávy z Legislativní komise (JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík)

6. Příprava Strategické konference Rady VŠ (RNDr. Pavel Popela, Ph.D.)

7. Různé


» Špičkový výzkum: výzva Se záměrnými „VEDLEJŠÍMI“ ÚČINKY

» Jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných VŠ (11. 10. 2023)