Sněm

AAVŠ

Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.

 

AMBIS

Mgr. Andrea Manová, Ph.D.

 

AMBIS

Mgr. Petr Hušek, Ph.D.

 

AMU

doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.

 

AMU

PhDr. David Čeněk

 

AMU

MgA., Mgr. Roman Černík

Divadelní fakulta

AAVŠ

Lauren Pray

 

AVU

Šárka Krtková, M.A.

 

ČVUT

doc. Dr. Ing. Ivan Richter

 

ČVUT

Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D.

 

ČVUT

Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

Fakulta architektury

ČVUT

Ing. Jan Mužík, Ph. D.

Fakulta biomedicínského inženýrství

ČVUT

JUDr. Milena Macková

Fakulta dopravní

ČVUT

prof.  Ing.  Hana Kubátová, CSc.

Fakulta informačních technologií

ČVUT

doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph. D.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

ČVUT

doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph. D.

Fakulta elektrotechnická

ČVUT

prof. Ing. Michal Polák, CSc.

Fakulta stavební

ČVUT

Prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph. D.

Fakulta strojní

ČZU

Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph. D.

 

ČZU

doc. Ing. Irena Benešová, Ph. D.

 

ČZU

doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přír. zdrojů

ČZU

doc. Ing. Jiří Remeš, Ph. D.

Fakulta lesnická a dřevařská

ČZU

Ing. Jiří Hejkrlík, Ph. D.

Fakulta tropického zemědělství

ČZU

doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.

Fakulta životního prostředí

ČZU

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.

Provozně ekonomická fakulta

ČZU

doc. Ing. Petr Valášek, Ph. D.

Technická fakulta

JAMU

JUDr. Lenka Valová

Kvestorka JAMU

JAMU

doc. Mgr. Roman Novozámský

Předseda akademického senátu

JAMU

doc. MgA. Blanka Chládková

Divadelní fakulta

JAMU

doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.

Hudební fakulta

JČU

Ing. Ludvík Friebel, Ph. D.

 

JČU

Ing. Ján Regenda, Ph.D.

Fakulta rybářství a ochrany vod

JČU

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph. D.

Ekonomická fakulta

JČU

JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph. D.

Filozofická fakulta

JČU

Mgr. David Kimmer, Ph. D.

Zdravotně sociální fakulta

JČU

doc. JUDR. Stanislav Přibyl, Ph. D., JCD

Teologická fakulta

MENDELU

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph. D.

Ústav výživy zvířat a pícninářství

MENDELU

doc. Ing. Petr Čermák, Ph. D.

Ústav ochrany lesů a myslivosti

MENDELU

doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph. D.

Agronomická fakulta

MENDELU

Mgr. Ondřej Mocek, Ph. D.

Fakulta regionálního rozvoje a mez. studií

MENDELU

 prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.

Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií

MENDELU

Ing. Petr Jedlička, Ph.D.

Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky

MENDELU

Ing. Miroslav Vachůn, Ph .D.

Zahradnická fakulta

MU

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

děkan Přírodovědecké fakulty

MU

Mgr. Josef Menšík, Ph. D.

Katedra ekonomie

MU

Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph. D.

Ekonomicko-správní fakulta

MU

Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph. D.

Lékařská fakulta

MU

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

Fakulta informatiky

MU

doc. Mgr. Karel Stibral, Ph. D.

Fakultu sociálních studií

MU

PhDr. Jan Cacek, Ph. D.

Fakulta sportovních studií

MU

Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.

Filozofická fakulta

MU

Mgr. Martin Vrubel, Ph. D.

Pedagogická fakulta

MU

Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph. D.

Právnická fakulta

MU

RNDr. Pavel Lízal, Ph. D.

Přírodovědecká fakulta

MU

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA

Farmaceutická fakulta

MUP

PhDr. Petr Just, Ph. D.

Institut politologických studií, 

OU

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

 

OU

doc. PhDr. Alice Gojová, Ph. D.

 

OU

doc. Marie Špiláčková, Ph. D.

Fakulta sociálních studií

OU

Mgr. Michal Kalhous. Ph. D.

Fakulta umění

OU

Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph. Dr. MBA

Filozofická fakulta

OU

RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.

Lékařská fakulta

OU

Ing. Svatopluk Slovák, Ph. D.

Pedagogická fakulta

OU

doc. RNDr. Petr Bujok, Ph. D.

Přírodovědecká fakulta

PAČR

JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík

 

PAČR

doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.

 

PAČR

plk. v.v. Mgr. Lukáš Habich, Ph. D.

Fakulta bezpečnostně právní

PALESTRA

prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Fakulta tělesné kultury

PALESTRA

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph. D.

 

PVŠPS

PhDr. Hana Georgi, Ph.D.

 

SLU

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

 

SLU

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph. D.

 

SLU

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Fakulta veřejných politik

SLU

doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph. D.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

SLU

doc. Ing. Iveta Palečková, Ph. D.

Obchodně podnikatelská fakulta

ŠAVŠ

Mgr. Petr Šulc

 

STING

Ing. David Král, Ph.D.

 

TUL

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph. D.

 

TUL

Ing. Vladimír Stach

 

TUL

Ing. Jan Öhm, Ph. D.

Ekonomická fakulta

TUL

doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TUL

Ing. Pavel Brabec, Ph. D.

Fakulta strojní

TUL

prof. Ing. Michal Vik, Ph.D.

Fakulta textilní

TUL

Ing. arch. Mag. arch. Saman Saffarian

Fakulta umění a architektury

TUL

Mgr. Zuzana Paukertová

Fakulta zdravotnických studií

UHK

Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.

 

UHK

Mgr. et Mgr. Marcel Pikhart, Ph. D.

 

UHK

Ing. Eva Hamplová, Ph. D.

Fakulta informatiky a managementu

UHK

Mgr. Lucie Cviklová M. A, Ph. D.

Filozofická fakulta

UHK

RNDr. Jiří Lipovský, Ph. D.

Přírodovědecká fakulta

UJAK

PaedDr. Irena Dolejší, CSc.

 

UJEP

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

 

UJEP

Ing. Jana Janáková

 

UJEP

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.

Fakulta sociálně ekonomická

UJEP

Ing. Jaromír Cais, Ph.D.

Fakulta strojního inženýrství

UJEP

prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

Fakulta umění a designu

UJEP

PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D.

Fakulta zdravotnických studií

UJEP

Ing. Jan Popelka, Ph.D.

Fakulta životního prostředí

UJEP

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

Filozofická fakulta

UJEP

Mgr. Ing. Martin Černý

Pedagogická fakulta

UJEP

doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

UK

PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph. D.

 

UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph. D.

 

UK

prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

1. lékařská fakulta

UK

MUDr. Viktor Veselý

2. lékařská fakulta

UK

MUDr. Josef Fontana

3. lékařská fakulta

UK

doc. PhDr. Eva Křížová, Ph. D.

Evangelická teologická fakulta

UK

Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph. D.

Fakulta humanitních studií

UK

PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.

Fakulta sociálních věd

UK

PhDr. Pavel Hráský, Ph. D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

UK

doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph. D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

UK

Mgr. Karel Šima, Ph. D.

Filozofická fakulta

UK

PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th. D., Ph. D.

Husitská teologická fakulta

UK

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th. D.

Katolická teologická fakulta

UK

prof. MUDr. Lenka Borská, Ph. D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

UK

Ing. Pavel Klein, Ph. D.

Lékařská fakulta v Plzni

UK

doc. RNDr. Karel Houfek, Ph. D.

Matematicko-fyzikální fakulta

UK

PhDr. David Greger, Ph. D.

Pedagogická fakulta

UK

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M.

Právnická fakulta

UK

prof. RNDr. Jan Černý, Ph. D.

Přírodovědecká fakulta

UNOB

mjr. doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph. D.

 

UNOB

RNDr. Hynek Schvach, Ph. D.

 

UNOB

doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph. D.

Fakulta vojenského leadershipu

UNOB

RNDr. Klára Kubelková, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví

UNOB

prof. RNDr. Šárka Mayerová, Ph. D.

Fakulta vojenských technologií

UNYP

doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph. D.

 

UPCE

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

 

UPCE

JUDr. Martin Šmíd, Ph. D.

 

UPCE

Ing. Jakub Vágner, Ph. D.

Dopravní fakulta Jana Pernera

UPCE

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph. D.

Ekonomicko-správní fakulta

UPCE

doc. Ing. František Dušek, CSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

UPCE

doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph. D.

Fakulta filozofická

UPCE

doc. Ing. Marek Bouška, Ph. D.

Fakulta chemicko-technologická

UPCE

PhDr. Tomáš Kupka, Ph. D.

Fakulta restaurování

UPCE

Mgr. Barbora Faltová

Fakulta zdravotnických studií

UPOL

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph. D.

 

UPOL

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

 

UPOL

doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph. D.

Cyrilometodějská teologická fakulta

UPOL

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph. D.

Fakulta tělesné kultury

UPOL

doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph. D.

Fakulta zdravotnických studií

UPOL

Mgr. Dana Bilíková

Filozofická fakulta

UPOL

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

Lékařská fakulta

UPOL

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph. D.

Pedagogická fakulta

UPOL

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.

Právnická fakulta

UPOL

RNDr. Eduard Bartl, Ph. D.

Přírodovědecká fakulta

UTB

doc. Ing. Martin Sysel, Ph. D.

 

UTB

Ing. Alena Macháčková, CSc.

 

UTB

Ing. Miroslav Matýsek, Ph. D.

Fakulta aplikované informatiky

UTB

PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Fakulta humanitních studií

UTB

RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, Ph. D.

Fakulta logistiky a krizového řízení

UTB

Doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.

Fakulta managementu a ekonomiky

UTB

Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.

Fakulta multimediální komunikace

UTB

prof. Ing. Michal Staněk, Ph. D.

Fakulta technologická

VETUNI

prof. MVDr. František Treml, CSc.

 

VETUNI

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph. D.

 

VETUNI

MVDr. Radka Dobšíková, Ph. D.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

VETUNI

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

Fakulta veterinárního lékařství

VŠB-TUO

doc. Ing. Šárka Kročová, Ph. D.

 

VŠB-TUO

Ing. Dana Chudová, Ph.D.

 

VŠB-TUO

Ing. Kateřina Kashi, Ph. D.

Ekonomická fakulta

VŠB-TUO

prof, Dr. Ing. Aleš Dudáček

Fakulta bezpečnostního inženýrství

VŠB-TUO

Ing. Jitka Mohylová, Ph. D.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

VŠB-TUO

prof. Ing. Bedřich Smetana , Ph. D.

Fakulta materiálově-technologická

VŠB-TUO

doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.

Fakulta strojní

VŠB-TUO

prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.

Hornicko-geologická fakulta

VŠB-TUO

Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph. D.

Stavební fakulta

VŠE

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph. D.

 

VŠE

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

 

VŠE

Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph. D.

Fakulta financí a účetnictví

VŠE

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.

Fakulta informatiky a statistiky

VŠE

Ing. Jiří Vopátek, Ph. D.

Fakulta managementu

VŠE

Mgr. Ing. Pavel Přikryl, Ph. D.

Fakulta mezinárodních vztahů

VŠE

Ing. Pavel Mikan

Fakulta podnikohospodářská

VŠE

RNDr. Jana Kouřilová, Ph. D.

Národohospodářská fakulta

VŠEM

doc. Ing. Lucie Depoo, Ph. D.

 

VŠERS

Ing. Jiří Dušek, Ph. D.

 

VŠFS

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

 

VŠFS

 doc. JUDr. Markéta Brumová, Ph.D., LLM

 

VŠH

PhDr. Jan Máče, Ph.D.

 

VŠCHT

prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

 

VŠCHT

prof. Ing. Radek Cibulka, Ph. D.

 

VŠCHT

prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.

Fakulta chemické technologie

VŠCHT

Ing. Přemysl Fitl, Ph. D.

Fakulta chemicko-inženýrská

VŠCHT

Ing. Svatopluk Henke, Ph. D.

Fakulta potr.a biochemické technologie

VŠCHT

doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.

Fakulta technologie ochrany prostředí

VŠKK

Mgr. Jana Mužíková, Ph.D.

 

VŠLG

Mgr. Martin Rohleder, Ph. D.

 

VŠPJ

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

 

VŠPJ

PhDr. Vlasta Dvořáková, Ph. D.

 

VŠPRIGO

prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.

 

VŠPRIGO

Ing. Emil Adámek, Ph.D.

 

PU

PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.

 

VŠTE

prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.

 

VŠTE

PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph. D., MBA, MSc.

 

VŠUP

Mgr. Zdeněk Bezecký

 

VŠUP

Mgr. Kristýna Péčová

 

VŠZ

Ing. Soňa Jexová, Ph.D.

 

VŠZ

Mgr. Eva Marková, Ph.D.

 

VUT

RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

 

VUT

Mgr. Bc. Helena Musilová

 

VUT

Ing. arch. Nicol Galeová

Fakulta architektury

VUT

Ing. Ivana Jakubová

Fakulta elektrotechniky a kom. technologií

VUT

Doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph. D.

Fakulta chemická

VUT

Ing. Radek Kočí, Ph. D.

Fakulta informačních technologií

VUT

Ing. Pavel Mráček, Ph. D.

Fakulta podnikatelská

VUT

Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph. D.

Fakulta stavební

VUT

doc. Ing. Jan Roupec, Ph. D.

Fakulta strojního inženýrství

VUT

Doc. Mgr. Richard Fajnor

Fakulta výtvarných umění

ZČU

prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Fakulta elektrotechnická

ZČU

prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D.

Fakulta ekonomická

ZČU

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová

Fakulta aplikovaných věd

ZČU

MgA. Vojtěch Aubrecht

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

ZČU

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Fakulta ekonomická

ZČU

Ing. Jiří Basl, Ph.D.

Fakulta elektrotechnická

ZČU

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

Fakulta filozofická

ZČU

doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Fakulta pedagogická

ZČU

JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

Fakulta právnická

ZČU

doc. Ing. Jan Hlaváč, Ph.D.

Fakulta strojní

ZČU

Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

Fakulta zdravotnických studií