Agentura

Agentura Rady vysokých škol zabezpečuje činnost Rady po stránce administrativní, organizační a ekonomické.

Podrobnosti o její vnitřní organizaci upravuje Organizační řád Agentury Rady vysokých škol. V čele Agentury stojí ředitel, který odpovídá předsedovi Rady za administrativně-ekonomické zabezpečení činnosti Rady a za činnost Agentury a rektorce Univerzity Karlovy za dodržování zákonnosti a hospodárnosti ve veškeré činnosti Agentury.


Organizační řád ke stažení zde

Ing. Michaela Schwarzová, MBA

Ředitelka Agentury Rady vysokých škol


Bc. Jana Bečková

Sekretariát


info@arvs.cuni.cz, +420 778 976 964