Pracovní komise

Stálé pracovní komise jsou poradními odbornými orgány Rady. Poradní odborné orgány ze členů Rady a ze členů akademických obcí vysokých škol a z externích odborníků zřizuje a úseky jejich činnosti vymezuje předsednictvo. Předseda a místopředseda pracovní komise a pracovní skupiny jsou jmenováni z členů Rady; o výjimkách rozhoduje na návrh předsednictva sněm.


Seznam členů pracovních komisí ke stažení zde


Podrobnosti po přihlášení do členské sekce zde