Aktuality

12. 9. 2023

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Česká konference rektorů (ČKR) a Rada vysokých škol (RVŠ) dlouhodobě poukazují na neuspokojivý stav financování českého veřejného vysokého školství, kdy objem institucionálních veřejných prostředků vynakládaných z národních zdrojů na zajištění vzdělávání ve vysokém školství vyjádřený v relaci k HDP klesl z 0,62 % v roce 2009 na 0,45 % v roce 2023 a podíl vysokých škol v kapitole financí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném období postupně klesl z 19,4 % na 12,1 %. Reprezentace vysokých škol proto apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

ČKR a RVŠ jsou připraveny spolupracovat s Vládou ČR na přípravě střednědobého výhledu přispívajícího k systémovému a předvídatelnému financování vysokých škol a podporujícího jejich strategické řízení pro zajištění růstu kvality vzdělávací, vědecké, resp. umělecké činnosti.

ČKR a RVŠ poukazují na skutečnost, že pouze při realizaci výše uvedených kroků mohou vysoké školy pomoci naplnit programové prohlášení Vlády ČR, úspěšně obstát v rostoucí mezinárodní konkurenci a reflektovat demografický vývoj v ČR spojený s významným nárůstem počtu absolventů středních škol v nadcházejících letech i postavit se čelem k aktuálním celospolečenským a globálním výzvám.

Všechny aktuality

Informace ze zasedání

15. 06. 2023

Informace z 8. zasedání Sněmu Rady vysokých škol

18. 05. 2023

Informace z 21. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol

20. 04. 2023

Informace z 20. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol

16. 03. 2023

Informace z 19. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol

09. 02. 2023

Informace ze 7. zasedání Sněmu Rady vysokých škol

19. 01. 2023

Informace ze 17. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol

15. 12. 2022

Informace z 16. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol

24. 11. 2022

Informace z 15. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol

13. 10. 2022

Informace z 6. zasedání Sněmu Rady vysokých škol

15. 09. 2022

Informace z 14. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol

23. 06. 2022

Informace z 5. zasedání Sněmu Rady vysokých škol

19. 05. 2022

Informace z 12. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol

21. 04. 2022

Informace z 11. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol

17. 03. 2022

Informace z 10. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol

10. 02. 2022

Informace z 4. zasedání Sněmu Rady vysokých škol

20. 01. 2022

Informace z 9. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol

Kalendář

Září 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
21. 9. 202322. zasedání Předsednictva Velká zasedací sín v 2. patře Karolina Univerzity Karlovy v Praze 1