8. zasedání Sněmu

Začátek akce15. 6. 2023
Místo konání akceModrá posluchárna Karolina, Praha 1, Ovocný trh 3

Pozvánka na 8. zasedání Sněmu Rady VŠ dne 15. 6. 2023

Informace a přijatá usnesení z 8. zasedání Sněmu Rady VŠ

Záznam 8. zasedání Sněmu Rady VŠ

Program

1. Zahájení

2. Vystoupení hostů (doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., Ing. Radim Ryška, Ph.D.)

3. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ (prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.)

4. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ (Ing. Michal Farník)

5. Zprávy z Legislativní komise – Návrh na změnu Statutu Rady VŠ (

doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.)

6. Zprávy z Komise pro etiku ve vědecké a pedagogické práci - Revize vzorového etického kodexu Rady VŠ (Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.)

7. Zprávy z Komise pro vědeckou činnost – Informace k připravovanému zákonu o vědě (prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.)

8. Různé