9. zasedání Sněmu

Začátek akce19. 10. 2023
Místo konání akceAula Mendelovy univerzity v Brně

Pozvánka na 9. zasedání Sněmu Rady VŠ dne 19. 10. 2023

Informace a přijatá usnesení 9. zasedání Sněmu Rady VŠ

Záznam 9. zasedání Sněmu Rady VŠ

Program

1. Zahájení

2. Vystoupení hostů

3. Zprávy z Užšího předsednictva Rady VŠ (prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.)

4. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ (Bc. Martin Horváth)

5. Zprávy z Ekonomické komise (JUDr. Lenka Valová)

6. Zprávy z Legislativní komise - Statut Rady VŠ (JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík)

7. Zprávy z Komise pro etiku ve vědecké a pedagogické práci (Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.)

8. Různé


Další prezentované materiály ke stažení:

Strategická konference Rady VŠl

Minimální mzda