9. zasedání Sněmu

Začátek akce19. 10. 2023
Místo konání akceAula Mendelovy univerzity v Brně

×

Pozvánka na 9. zasedání Sněmu Rady VŠ dne 19. 10. 2023

×

Informace a přijatá usnesení 9. zasedání Sněmu Rady VŠ

×

Záznam 9. zasedání Sněmu Rady VŠ

Program

1. Zahájení

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ (prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.)

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ (Ing. Michal Farník)

4. Vystoupení hostů

5. Ekonomické informace (JUDr. Lenka Valová)

6. Zprávy z pracovních komisí

7. Různé


Program se může změnit