7. zasedání Sněmu

Začátek akce9. 2. 2023
Místo konání akceModrá posluchárna Karolina, Praha 1, Ovocný trh 3

Pozvánka na 7. zasedání sněmu Rady VŠ dne 9. 2. 2023

Informace a přijatá usnesení ze 7. zasedání sněmu Rady VŠ

Záznam 7. zasedání sněmu Rady VŠ

Program

1. Zahájení

2. Zprávyz užšího předsednictva Rady vysokých škol (prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.)

3. Zprávy ze Studentské komory Rady vysokých škol (Ing . Michal Farník)

4. Vystoupení hostů (OP JAK)

5. Ekonomické informace (JUDr. Lenka Valová)

6. Legislativní informace (JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík), Nový zákon o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí (doc. Dr. Ing. Vlasta Radová)

7. Různé


Měsíšní mzda - porovnání 2017-2021 (data MŠMT)

Porovnání průměrné měsíční mzdy pro různé skupiny fakult veřejných VŠ 2017-2021


Připomínky Rady VŠ k východiskům nového zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí

Komentář ČKR k novému zákonu o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí