24. 2. 2022

Prohlášení Rady vysokých škol k vývoji situace na Ukrajině

Užší předsednictvo jménem Rady vysokých škol jakožto nejširšího orgánu reprezentace českých vysokých škol s rozhořčením odsuzuje ruskou agresi na území suverénního státu Ukrajina, a z ní vyplývající hrubou destabilizaci celého evropského prostoru. S odkazem na historickou zkušenost České republiky z roku 1939, kdy vystoupení vysokoškolských studentů na obhajobu státní suverenity vyvolalo ze strany agresora kruté represe a dlouhodobý destruktivní dopad do akademického prostředí jako takového, vyzývá všechny své členy k co nejrychlejší a nejúčinnější podpoře ukrajinských vysokoškolských studentů, pedagogů i výzkumníků.