21. zasedání Předsednictva

Začátek akce18. 5. 2023
Místo konání akceJihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pozvánka na 21. zasedání Předsednictva Rady VŠ dne 18. 5. 2023

Informace a přijatá usnesení z 21. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Záznam 21. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Program

1. Zahájení 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ (prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.)

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ (Ing. Michal Farník)

4. Ekonomické informace (JUDr. Lenka Valová)   

5. Zprávy z Legislativní komise (JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík)    

6. Zprávy z Komise pro vědeckou činnost (doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.)

7. Vystoupení hostů 

8. Různé