5. zasedání Předsednictva

Začátek akce20. 6. 2024
Místo konání akceMalá aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 – Hybridně

Pozvánka na 5. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Informace a přijatá usnesení z 5. zasedání Předsednictva Rady VŠ

×

Záznam 5. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Program

1. Zahájení

2. Vystoupení ministra pro vědu, výzkum a inovace Marka Ženíška

3. Zprávy z Užšího předsednictva Rady VŠ (prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.)

4. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ (Ing. Michal Farník)

5. Zprávy z Fóra předsedů akademických senátů (doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.)

6. Vystoupení hostů

7. Zprávy z reprezentativní komise (doc. Ing. Irena Benešová, Ph.D. )

8. Zprávy z Legislativní komise (JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík)

9. RůznéPrezentace vrchního ředitele sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF dr. Václava Vellčovského

Metodika pro externí reflexi zajišťování kvality v oblasti výuky na vysoké škole (CSVŠ)