2. zasedání Sněmu

Začátek akce16. 5. 2024
Místo konání akceModrá posluchárna Kongresového centra Univerzity Karlovy, Celetná 20, Praha 1

Pozvánka na 2. zasedání Sněmu Rady VŠ

Informace a přijatá usnesení z 2. zasedání Sněmu Rady VŠ

×

Záznam 2. zasedání Sněmu Rady VŠ

Program

1. Zahájení

2. Slovo pana ministra MŠMT Mikuláše Beka

3. Zprávy z Užšího předsednictva Rady VŠ (prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.)

4. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ (Ing. Michal Farník)

5. Zprávy z Fóra předsedů akademických senátů (doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.)

6. Volba místopředsedy Rady vysokých škol – navržený kandidát doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.

7. Vystoupení hostů

8. Prezentace výsledků projektu Eurograduate (Ing. Radim Ryška, Ph.D.)

9. Programové prohlášení Rady VŠ

10. Zprávy z Ekonomické komise (doc. Ing. Irena Benešová, Ph.D.)

11. Zprávy z Legislativní komise (JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík)

12. Zprávy z Komise pro vzdělávací činnost (doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.)

13. Zprávy z Komise pro etiku (Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.)

14. Různé


Další prezentované materiály

Výstup ze společného jednání k výkonové části rozpočtového okruhu I