1. zasedání Sněmu a Předsednictva

Začátek akce11. 1. 2024
Místo konání akceZasedání se uskuteční prezenčně v Modré posluchárně (č.140) v 2. patře Kongresového centra Univerzity Karlovy.

Pozvánka na 1. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Pozvánka na 1. zasedání Sněmu a Předsednictva Rady VŠ

Záznam z 1. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Záznam z 1. zasedání Sněmu Rady VŠ

Program

Zasedání Předsednicta od 9 do 10 hodin

1. Zahájení

2. Schválení návrhů na složení volební a mandátové komise pro 1. zasedání Sněmu Rady vysokých škol

3. Příprava voleb předsedy a místopředsedů Rady vysokých škol ve funkčním období 2023 - 2026

4. Různé


Zasedání Sněmu od 10 hodin

1. Zahájení

2. Představení kandidáta na funkci předsedy Rady vysokých škol prof. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D. (MUNI)

3. Volba předsedy Rady vysokých škol

4. Představení kandidátů navržených na místo místopředsedů zvoleným předsedou Rady vysokých škol

5. Volba místopředsedů Rady vysokých škol

6. RůznéVolební lístek