22. zasedání Předsednictva

Začátek akce21. 9. 2023
Místo konání akceVelká zasedací sín v 2. patře Karolina Univerzity Karlovy v Praze 1

Pozvánka na 22. zasedání Předsednictva Rady VŠ dne 21. 09. 2023

Informace a přijatá usnesení z 22. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Záznam 22. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Program

1. Zahájení

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ (prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.)

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ (Ing. Michal Farník)

4. Vystoupení hostů

5. Ekonomické informace (JUDr. Lenka Valová)

6. Legislativní informace – Statut Rady VŠ (JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík)

7. Zprávy z pracovních komisí - Jak byly určeny počty slotů ve výzvě OP JAK

8. Různé- Strategická konference RVŠ