20. zasedání Předsednictva

Začátek akce20. 4. 2023
Místo konání akceKampus Hybernská 4, Praha 1

Pozvánka na 20. zasedání Předsednictva Rady VŠ dne 20. 4. 2023

Informace a přijatá usnesení z 20. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Záznam 20. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Program

1. Zahájení 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ (prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.)

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ (Ing. Michal Farník)

4. Vystoupení hostů (OP JAK)

5. Ekonomické informace, vývoj mezd (JUDr. Lenka Valová, RNDr. Pavel Popela, Ph.D.)

6. Zprávy z Komise pro vědeckou činnost (doc. Dr. Ing. Vlasta Radová,prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.)

7. Zprávy z Legislativní komise (JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík) Zákoník práce a Zákon o TV poplatcích

8. Zprávy z Komise pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení (Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.)              

9. Různé