19. zasedání Předsednictva

Začátek akce16. 3. 2023
Místo konání akceKampus Hybernská 4, Praha 1

Pozvánka na 19. zasedání Předsednictva Rady VŠ dne 16. 03. 2023

Informace a přijatá usnesení z 19. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Záznam 19. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Program

1. Zahájení  

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ (prof. Ing. MilanPospíšil, CSc.) 

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ (Ing. MichalFarník) 

4. Vystoupení hostů  

5. Ekonomické infromace (JUDr. Lenka Valová) + příloha

6. Legislativní informace (JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík)

7. Informacez VaV (doc. Dr. Ing. Vlasta Radová)

8. Zpráva o hospodaření́ za rok 2022 a plán rozpočtu AgenturyRady VŠ na rok 2023 (Ing. Michaela Schwarzová, MBA)  

9. Různé


Další dokumenty, které byly projednávány na zasedání

Prezentace z jednání Rady pro velké výzkumné infrastruktury