18. zasedání Předsednictva

Začátek akce24. 2. 2023

Mimořádné jednání Předsednictva Rady VŠ k novele zákona o vysokých školách.

Projednáné a shválené připomínky Rady VŠ