17. zasedání Předsednictva

Začátek akce19. 1. 2023
Místo konání akceModrá posluchárna v 2. patře Kongresového centra Univerzity Karlovy, Cletná 20, Praha 1

Pozvánka na 17. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Informace a přijatá usnesení z 17. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Záznam ze 17. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Program

1. Zahájení 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ (prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.)

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ (Ing. Michal Farník)

4. Legislativní informace (JUDr. Marek Hodulík)

5. Informace VaV (doc. Vlasta Radová)

6. Informace o výzvách OP JAK na r. 2023 (PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.)  

7. Vystoupení hostů 

8. Různé