15. zasedání Předsednictva

Začátek akce24. 11. 2022
Místo konání akcezasedací místnost č. 514, budova U13 UTB (rektorát), nám. TGM 5555, Zlín

Pozvánka na 15. zasedání Předsednictva Rady VŠ dne 24. 11. 2022

Informace a přijatá usnesení z 15. zasedání Předsednictva Rady VŠ

×

Záznam 15. zasedání Předsednictva Rady VŠ

Program:

1. Zahájení 

2. Zprávy z užšího Předsednictva Rady VŠ (prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.)

3. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ (Ing. Michal Farník)

4. Vystoupení hostů 

5. Ekonomické informace (JUDr. Lenka Valová)

6. Informace o vypořádání připomínek k novele zákona o vysokých školách (JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík) 

7. Zprávy z Komise pro umělecké vysoké školy (doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.)

8. Zprávy z Komise pro vzdělávací činnost (doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.)

9. Různé