16. 5. 2024

2. zasedání Sněmu Rady vysokých škol

V Praze za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka proběhlo 2. zasedání Sněmu Rady vysokých škol v tomto funkčním období. Pan ministr se ve svém vystoupení dotkl několika aktuálních i nadčasových témat. Především se věnoval aktuální novele VŠ zákona, u které je optimista, že projde, byť její konečné znění ještě může být ovlivněno pozměňujícími návrhy. Zároveň ale vyjádřil přesvědčení, že je potřeba zahájit práce na zbrusu novém VŠ zákonu, což vidí jako úkol pro zbytek funkčního období této vlády. K diskusím o parametrech nového VŠ zákona chce kromě zástupců reprezentací přizvat i zástupce parlamentní opozice.


Pan ministr by si mimo jiné přál, aby nový zákon nedefinoval součásti VŠ, to by mělo být řešeno ve vnitřních předpisech jednotlivých VŠ. Pan ministr rovněž informoval o zahájení přípravy státního rozpočtu na rok 2025. MŠMT předložilo návrh, který počítá s navýšením 6 mld. Kč na provozní náklady a 1,5 mld. Kč na investice. Věnoval se též nutnosti přípravy VŠ na nárůst demografické křivky v následujících letech či zlepšení podmínek pro propojování VOŠ a bakalářských studijních programů.


V diskusi se členy Sněmu reagoval i na dotazy k dalším tématům, např. příprava další novely VŠ zákona, tentokrát řešící otázky kvality, změny v DPP vyplývající z novely zákoníku práce či podpora studentů formou bezúročných půjček, sociálních stipendií či ubytovacích stipendií.