11. 1. 2024

Nově zvolené Užší předsednictvo Rady vysokých škol pro funkční období 2024-2026

ZDE

Předseda:

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (Masarykova univerzita)


Místopředsedové:

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

pro ekonomickou oblast včetně operačních programů EU a třetí roli univerzit


doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

pro oblasti zajišťování a hodnocení kvality VŠ, vzdělávací činnosti a přípravy učitelů


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (Univerzita Karlova)

pro oblasti vědecko-výzkumné práce a problematiku legislativy


doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. (Akademie múzických umění v Praze)

pro oblasti zajišťování a hodnocení kvality VŠ a internacionalizace


PhDr. Petr Just, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)

pro oblasti internacionalizace, soukromých vysokých škol a komunikace vůči veřejnosti


prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

pro oblasti strategického rozvoje vysokých škol a vědecko-výzkumné práce


Ing. Michal Farník (České vysoké učení technické)

s garancí studentské problematiky, vzdělávání ve vztahu ke studentům a komunikace vůči veřejnosti