18. 1. 2024

Prohlášení Užšího předsednictva ke zbraňové legislativě

Tragická událost, ke které došlo 21. prosince 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, otevřela mimo jiné diskusi o tom, jak do budoucna zvýšit bezpečnost na akademické půdě. Následně byly zahájeny práce na systémových a procesních změnách, které mají vést k vytvoření bezpečnějšího prostředí. Domníváme se však, že řešení neleží čistě jen v opatřeních aplikovaných na vysokých školách a univerzitách. Skutečnost, že útočník měl k dispozici arzenál zbraní přesahující potřeby pro přiměřenou obranu, nastolila řadu širších celospolečenských otázek souvisejících s právem pořizovat a držet zbraně.


Jakkoli plně respektujeme právo na sebeobranu, a to i za použití střelných prostředků, prosincový útok poukázal na možné mezery v současné právní úpravě. Proto budeme společně s dalšími partnery, zejména s Českou konferencí rektorů a Vysokoškolským odborovým svazem, iniciovat návrhy takových změn legislativy, které by k otázce pořizování a držení střelných zbraní a k právu na sebeobranu přistupovaly se zvýšeným vědomím nutnosti ochrany jedinců i společnosti. Tyto návrhy následně postoupíme poslancům Parlamentu České republiky a požádáme je, aby si je osvojili a v rámci aktuálního projednávání novely zákona o držení zbraní se je pokusili prosadit.