12. 10. 2023

Doporučení k protestům akademických obcí VŠ

Obecné doporučení Užšího předsednictva Rady vysokých škol k protestům akademických obcí vysokých škol

Rada vysokých škol se dlouhodobě vyjadřuje v podfinancování vysokých škol v České republice prostřednictvím usnesení Sněmu Rady vysokých škol či Předsednictva Rady vysokých škol. Tato usnesení byla v uplynulých letech opakovaně směřována k příslušným ministrům.

Užší předsednictvo Rady vysokých škol vnímá stále se stupňující nespokojenost na jednotlivých vysokých školách napříč jejich fakultami. Užší předsednictvo Rady vysokých škol doporučuje akademickým obcím českých vysokých škol, aby v den výstražné stávky dne 17. 10. 2023 diskutovaly se studenty a širokou veřejností o poslání vysokých škol, včetně významu třetí role univerzit a rovněž sdílely informace o možnostech financování vysokých škol.

Mladí a talentovaní odborní asistenti jsou budoucností vysokého školství a pokud nebudou dostatečně zaplaceni a budou nuceni hledat jiné uplatnění, potom bude ohrožena nejenom budoucnost vysokých škol. Vzdělání a poznání smyslu demokracie může předcházet zbytečným válečným konfliktům. Obranou proti agresorům jsou nejenom vyšší výdaje na obranu, ale rovněž vyšší výdaje na vzdělání.