2. 6. 2023

Stanovisko Rady vysokých škol k návrhu na rozpočet na rok 2024

Rada vysokých škol a Vysokoškolský odborový svaz ostře odsuzují předběžný návrh rozpočtu na rok 2024, které představilo MF. MF do vlády předkládá návrh, který silně ohrožuje budoucnost země. Vláda při svém nástupu jasně ve svém prohlášení deklarovala, že chce změnit a zlepšit postavení vědy a výzkumu v ČR. Zřídila kvůli tomuto úsilí i samostatné ministerstvo. Nyní ve svém návrhu MF navrhuje snížit celkové výdaje na vědu a výzkum o 10%. To znamená, že Akademie věd přijde o 600 milionů, vysoké školy o 2,1 miliardy, TAČR a GAČR o 1,2 miliardy. Dále MŠMT má dle tohoto návrhu přijít o 29 miliard. A to v době, kdy akademičtí pracovníci odchází pracovat mimo univerzitní prostředí. Přitom VŠ očekávaly alespoň navýšení rozpočtu o prostředky, tak, aby pokryly ztráty, které byly zapříčiněny vysokou inflací. Tímto návrhem vláda absolutně rezignovala na to, aby se naše země stala vědomostní ekonomikou.