19. 5. 2023

Usnesení Fóra předsedů akademických senátů

1. FPAS upozorňuje na přetrvávající celkové podfinancování terciárního vzdělávání v ČR z veřejných prostředků ohrožující stabilitu a fungování celého vzdělávacího systému.


2. Další rozvoj, zvyšování kvality vzdělávání a celkové konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním kontextu nejsou možné bez zásadního navyšování finančních prostředků směřujících do vysokého školství prostřednictvím navýšení podílu výdajů na vysoké školství ve vztahu k HDP.