21. 12. 2023

Prohlášení Užšího předsednictva a Fóra předsedů akademických senátů vysokých škol ČR k tragédii na Filozofické fakultě UK

Užší předsednictvo Rady vysokých škol je šokováno tragickou událostí, ke které došlo dnes, 21. 12. 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vyjadřujeme hlubokou soustrast pozůstalým po obětech střelby, a zároveň respekt vůči práci Policie ČR a složek Integrovaného záchranného systému.


Členky a členové Fóra předsedů akademických senátůvyjadřují hluboký zármutek nad čtvrteční tragickou událostí v budově Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vyjadřujeme soustrast rodinám obětí.

Jako členky a členové akademické obce věříme a usilujeme o šíření vzdělanosti a dalších pozitivních hodnot lidského života, a jsme tragédií silně zasaženi.

Za Fórum předsedů akademických senátů vysokých škol ČR doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. - předseda Fóra AS