16. 12. 2022

KRECon komuniké o doktorském vzdělávání

Martin Svoboda - předseda programového výboru mezinárodní konference Knowledge Research Education Conference, KRECon 2022: Doctoral School - Enhancing Research Careers, která se konala v rámci předsednictví ČR v Radě EU ve dnech 10. - 11. listopadu 2022 pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a na které se sešli mezinárodně uznávaní odborníci na doktorské vzdělávání spolu se zástupci národních aktérů v oblasti vysokého školství a VaVaI a začínajících výzkumníků, zaslal komuniké obsahující šest doporučení spolu se jmény osob, které ho podpořily, požádal Radu vysokých škol, abye je při plánování a dalším rozvoji vysokého školství vzala do úvahy.


Na závěr konference se mezinárodní programový výbor konference spolu s řadou dalších významných řečníků shodl, že by rádi navrhli doporučení a podpořili české vysokoškolské instituce, akademické subjekty a rozhodovací orgány, aby zlepšily národní a institucionální předpisy o doktorském vzdělávání zavedením doktorských škol v České republice, které budou přitahovat a vybírat talenty a vychovávat je v dobře podporovaném výzkumném prostředí, aby se stali kritickými mysliteli a hybateli změn a inovací ve společnosti v rámci akademické obce i mimo ni. To také přispěje k osobnímu a institucionálnímu rozvoji a povede k pozitivnímu dopadu na naši společnost.