16. 12. 2022

KRECon komuniké o doktorském vzdělávání

Martin Svoboda - předseda programového výboru mezinárodní konference Knowledge Research Education Conference, KRECon 2022: Doctoral School - Enhancing Research Careers, která se konala v rámci předsednictví ČR v Radě EU ve dnech 10. - 11. listopadu 2022 pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a na které se sešli mezinárodně uznávaní odborníci na doktorské vzdělávání spolu se zástupci národních aktérů v oblasti vysokého školství a VaVaI a začínajících výzkumníků, zaslal komuniké obsahující šest doporučení spolu se jmény osob, které ho podpořily, požádal Radu vysokých škol, abye je při plánování a dalším rozvoji vysokého školství vzala do úvahy.


Na závěr konference se mezinárodní programový výbor konference spolu s řadou dalších významných řečníků shodl, že by rádi navrhli doporučení a podpořili české vysokoškolské instituce, akademické subjekty a rozhodovací orgány, aby zlepšily národní a institucionální předpisy o doktorském vzdělávání zavedením doktorských škol v České republice, které budou přitahovat a vybírat talenty a vychovávat je v dobře podporovaném výzkumném prostředí, aby se stali kritickými mysliteli a hybateli změn a inovací ve společnosti v rámci akademické obce i mimo ni. To také přispěje k osobnímu a institucionálnímu rozvoji a povede k pozitivnímu dopadu na naši společnost.


12. 9. 2023

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Česká konference rektorů (ČKR) a Rada vysokých škol (RVŠ) dlouhodobě poukazují na neuspokojivý stav financování českého veřejného vysokého školství, kdy objem institucionálních veřejných prostředků vynakládaných z národních zdrojů na zajištění vzdělávání ve vysokém školství vyjádřený v relaci k HDP klesl z 0,62 % v roce 2009 na 0,45 % v roce 2023 a podíl vysokých škol v kapitole financí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném období postupně klesl z 19,4 % na 12,1 %. Reprezentace vysokých škol proto apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

ČKR a RVŠ jsou připraveny spolupracovat s Vládou ČR na přípravě střednědobého výhledu přispívajícího k systémovému a předvídatelnému financování vysokých škol a podporujícího jejich strategické řízení pro zajištění růstu kvality vzdělávací, vědecké, resp. umělecké činnosti.

ČKR a RVŠ poukazují na skutečnost, že pouze při realizaci výše uvedených kroků mohou vysoké školy pomoci naplnit programové prohlášení Vlády ČR, úspěšně obstát v rostoucí mezinárodní konkurenci a reflektovat demografický vývoj v ČR spojený s významným nárůstem počtu absolventů středních škol v nadcházejících letech i postavit se čelem k aktuálním celospolečenským a globálním výzvám.