8. 12. 2022

Konference k Metodice M17+

Konference se uskuteční prezenčně v Národní technické knihovně - Ballingův sál, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6-Dejvice


Vážení členové rady vysokých škol, Vážení hosté,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci k Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory VVI (M17+) pořádanou Radou vysokých škol, společně s Úřadem vlády ČR.

Konference k Metodice M17+ je určena všem členům Rady vysokých škol a zájemcům z řad odborné veřejnosti.


Pozvánka a program

Seznámení s možnostmi Open Access publikování od r. 2023 v rámci nově sjednaných transformačních smluv - Ing. Jiří Jirát, Ph.D.

Informace o projektu CARDS (Czech Academic and Research Discovery Sevices) - PhDr. Pavlíčková Tereza - Úřad vlády České republiky

Metodika M17+ - prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. - koordinátor hodnocení a předseda KHV

Matematika podle Metodiky 17+ - RNDr. Šárka Nečasová, DSc. - místopředsedkyně Odborného panelu 1 Natural Sciences

M17+ a aktuální problémy hodnocení - RNDr. Ondrej Majer, CSc. - zástupce Oddělení hodnocení výzkumných organizací Úřadu vlády ČR