8. 12. 2022

Konference k Metodice M17+

Konference se uskuteční prezenčně v Národní technické knihovně - Ballingův sál, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6-Dejvice


Vážení členové rady vysokých škol, Vážení hosté,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci k Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory VVI (M17+) pořádanou Radou vysokých škol, společně s Úřadem vlády ČR.

Konference k Metodice M17+ je určena všem členům Rady vysokých škol a zájemcům z řad odborné veřejnosti.


Pozvánka a program

Seznámení s možnostmi Open Access publikování od r. 2023 v rámci nově sjednaných transformačních smluv - Ing. Jiří Jirát, Ph.D.

Informace o projektu CARDS (Czech Academic and Research Discovery Sevices) - PhDr. Pavlíčková Tereza - Úřad vlády České republiky

Metodika M17+ - prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. - koordinátor hodnocení a předseda KHV

Matematika podle Metodiky 17+ - RNDr. Šárka Nečasová, DSc. - místopředsedkyně Odborného panelu 1 Natural Sciences

M17+ a aktuální problémy hodnocení - RNDr. Ondrej Majer, CSc. - zástupce Oddělení hodnocení výzkumných organizací Úřadu vlády ČR12. 9. 2023

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Česká konference rektorů (ČKR) a Rada vysokých škol (RVŠ) dlouhodobě poukazují na neuspokojivý stav financování českého veřejného vysokého školství, kdy objem institucionálních veřejných prostředků vynakládaných z národních zdrojů na zajištění vzdělávání ve vysokém školství vyjádřený v relaci k HDP klesl z 0,62 % v roce 2009 na 0,45 % v roce 2023 a podíl vysokých škol v kapitole financí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném období postupně klesl z 19,4 % na 12,1 %. Reprezentace vysokých škol proto apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

ČKR a RVŠ jsou připraveny spolupracovat s Vládou ČR na přípravě střednědobého výhledu přispívajícího k systémovému a předvídatelnému financování vysokých škol a podporujícího jejich strategické řízení pro zajištění růstu kvality vzdělávací, vědecké, resp. umělecké činnosti.

ČKR a RVŠ poukazují na skutečnost, že pouze při realizaci výše uvedených kroků mohou vysoké školy pomoci naplnit programové prohlášení Vlády ČR, úspěšně obstát v rostoucí mezinárodní konkurenci a reflektovat demografický vývoj v ČR spojený s významným nárůstem počtu absolventů středních škol v nadcházejících letech i postavit se čelem k aktuálním celospolečenským a globálním výzvám.