23. 6. 2022

Informace o přípravě novely zákona o VŠ

Sněm Rady vysokých škol bere na vědomí informace o přípravě novely zákona o VŠ, včetně interního harmonogramu a způsobu zpracování připomínek. Sněm Rady vysokých škol vítá sdělení paní náměstkyně Wildové, že vypořádání připomínek reprezentací vysokých škol proběhne prezenční formou. Sněm Rady vysokých škol doporučuje, aby se vypořádání připomínek s MŠMT zúčastnili za Radu vysokých škol ti zástupci, kteří se účastní celého procesu zpracování připomínek k novele ZVŠ.​

Rada vysokých škol žádá, aby MŠMT s ohledem na aktuální okolnosti zvážilo prodloužení termínu pro připomínky a jejich projednání s reprezentacemi do 30. 9. 2022. ​