Předsednictvo

Předseda Rady vysokých školprof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Vysoká škola chemicko-technologická v PrazeMístopředsedové Rady vysokých školdoc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.

Akademie múzických umění v PrazePhDr. Petr Just, Ph.D.

Metropolitní univerzita Praha


prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Masarykova univerzitadoc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouciprof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně
Ing. Michal Farník

České vysoké učení technickéČlenové Předsednictva Rady vysokých škol

Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D

AAVŠ

nedelegován

Akcent

Mgr. Petr Hušek, Ph.D.

AMBIS

doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.

AMU

nedelegován

ARCHIP

nedelegován

ASTING

Bc. Šárka Krtková, M.A.

AVU

Ing. Michal Farník

ČVUT

doc. Dr. Ing. Ivan Richter

ČVUT

Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.

ČZU

JUDr. Lenka Valová

JAMU

Ing. Ludvík Friebel, Ph. D.

JČU

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

MENDELU

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

MU

Mgr. Damir Solak

MU

PhDr. Petr Just, Ph.D.

MUP

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

OU

JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík

PAČR

prof. PaeDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

PALESTRA

PhDr. Hana Georgi, Ph.D.

PVŠPS

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

SLU

Mgr. Petr Šulc

ŠAVŠ

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.

TUL

Ing. Libuše Svobodová, Ph.D.

UHK

PaedDr. Irena Dolejší, CSc.

UJAK

doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

UJEP

PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.

UK

JUDr. Michal Říha

UK

mjr. doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph. D.

UNOB

doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.

UNYP

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph. D.

UPCE

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

UPOL

doc. Ing. Martin Sysel, Ph. D.

UTB

prof. MVDr. František Treml, CSc.

VETUNI

doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.

VŠB-TUO

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph. D.

VŠE

doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

VŠEM

Ing. Jiří Dušek, Ph.D.

VŠERS

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

VŠFS

PhDr. Jan Máče, Ph.D.

VŠH

prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

VŠCHT

Ing. Miroslav Hala

VŠCHT

Mgr. Jana Mužíková, Ph.D.

VŠKK

nedelegován

VŠO

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

VŠPJ

prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.

VŠ PRIGO

PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.

PU

prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.

VŠTE

Mgr. Zdeněk Bezecký

VŠUP

Ing. Soňa Jexová, Ph.D.

VŠZ

RNDr. Pavel Popela, Ph.D.

VUT

Bc. Martin Horváth

VUT

prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D.

ZČU