Fórum předsedů AS

Fórum předsedů akademických senátů při Radě vysokých škol, je znovu obnoveným poradním orgánem Rady vysokých škol. Fórum je složeno z předsedů akademických senátů jednotlivých vysokých škol v České republice. Předsednictvo je utvořeno z jednoho předsedy a tří místopředsedů. Primárním posláním tohoto tělesa je synergické posilování spolupráce a komunikace v oblasti vysokých škol a utváření doporučujících stanovisek k současnému dění v daném sektoru směrem k RVŠ.